Projekty współfinansowane przez UE

3mdeb Embedded Systems Consulting Piotr Król realizuje Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem

„Prezentacja rozwiązań oprogramowań systemów wbudowanych firmy 3mdeb
Embedded Systems Consulting na rynkach międzynarodowych”

Podstawowym założeniem tego projektu jest udział w wydarzeniach proeksportowych – głównie konferencjach międzynarodowych. Chcemy uczestniczyć w nich zarówno jako uczestnik jak i prelegent, prezentując swoją wiedzę i rozwiązania technologiczne. 
Podstawowym celem projektu jest promocja firmy na rynku zagranicznym oraz nawiązywanie kontaktów mogących zaowocować długofalową współpracą.

Całkowity planowany koszt realizacji projektu: 46728,86 PLN
Planowana kwota dofinansowania: 23364,43 PLN

oraz

„Promocja firmy 3mdeb Embedded Systems Consulting na zagranicznym rynku jako szansa na rozwój eksportu.”

Podstawowym celem projektu jest rozwinięcie  naszych możliwości eksportowych  poprzez uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach branżowych dotyczących działalności naszej firmy.  Głównym założeniem projektu  jest możliwość uczestnictwa w wydarzeniach w roli wystawcy, co jest okazją do prezentacji i wizualizacji naszych produktów. Chcemy zaprezentować swoje projekty i technologię w postaci produktów demonstracyjnych na własnych stoiskach wystawienniczych, zwiększając w ten sposób możliwości współpracy oraz promocji na nowym rynku.

Całkowity planowany koszt realizacji projektu: 119647,80 PLN
Planowana kwota dofinansowania: 57983,90  PLN