Systemy o znaczeniu krytycznym

Wprowadzenie

System istotny dla bezpieczeństwa, lub też o znaczeniu krytycznym, charakteryzuje się tym, że jego usterka albo błędne działanie może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, lub też w zakresie biznesowym poważne reperkusje w funkcjonowaniu organizacji i społeczeństwa.
Doskonałymi przykładami są: oprogramowanie sterujące robotami chirurgicznymi, system kontrolujący zabezpieczenia w fabryce chemikaliów, systemy zawiadujące ruchem lotniczym lub drogowym itp.

Ze względu na wysoki potencjalny koszt usterki takie systemy muszą być tworzone przy użyciu najbardziej sprawdzonych metod i z wielkim naciskiem na walidację zastosowanych rozwiązań. W takich wypadkach często ponad połowa kosztu stworzenia takiego systemu przypada na dokładną weryfikację bezpieczeństwa i stabilności jego działania.

Nasza misja

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu, weryfikacji i utrzymywaniu systemów o znaczeniu krytycznym. Skupiamy się na bezpieczeństwie i niezawodności zastosowanych rozwiązań i zawsze możemy potwierdzić ich zgodność z oczekiwaniami za pomocą raportów walidacyjnych.

W zależności od wymagań zawartych w karcie projektu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możemy szczegółowo udowodnić spełnianie przez nasz system norm określonych uregulowaniami prawnymi lub niezbędnych do certyfikacji.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.