Careers

We’re always looking for talented programmers, developers, and computer hardware experts. If that sounds like you, we’d like to hear from you.

Send us a resume and we’ll let you know when we have a compatible position open: career@3mdeb.com or use form below

If you want to join us for an internship this is what you should do:

 • send your CV and cover letter (write why you are interested in things that we do) to career@3mdeb.com or use form below
 • mention what compensation you are interested in – paid or free?
 • internship can be local only (not remote) in one of our offices in Gdańsk

Current Openings:

Marketing Specialist
Embedded Systems Developer
Embedded C Developer
Junior Embedded Systems Developer
Junior Embedded C Developer

Marketing Specialist

Wymagania:
 • Doświadczenie w obszarze marketingu poparte sukcesami zrealizowanych projektów (doświadczenie w branży IT będzie dodatkowym atutem)
 • Wykształcenie kierunkowe
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Praktyczna umiejętność posługiwania się narzędziami MS Office oraz podstaw programów graficznych
 • Umiejętności posługiwania się narzędziami: Google Analytics, CMS, CRM, mailchimp i innymi narzędziami marketingowca będą dodatkowymi atutami
 • Samodzielność, zaangażowanie, bardzo dobra organizacja pracy, determinacja w realizacji celów i umiejętność powiązania prowadzonych działań z celami biznesowymi
Obowiązki:    
 • Analiza Klienta
 • Organizacja akcji marketingowych
 • Obsługa newslettera
 • Prowadzenie profili firmy na kanałach Social Media, w tym tworzenie prostych grafik na potrzebę ich obsługi
 • Dbanie o regularne wstawianie blog postów
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz świadomości marki
 • Aktywne poszukiwanie partnerów
 • Współpraca z aktualnymi partnerami
 • Nadzór nad tworzeniem materiałów reklamowych, wizerunkowych i promocyjnych firmy
 • Koordynacja zamówień materiałów marketingowych
 • Organizacja udziału w targach, konferencjach i wydarzeniach branżowych
 • Aktywna współpraca z działem sprzedaży
 • Analiza rynku i monitorowanie konkurencji
 • Analiza skuteczności podjętych działań, raportowanie i rozliczanie przeprowadzanych akcji
Mile widziane:            
 • Znajomość metodyki SCRUM  i Kanban
 • Znajomość narzędzi JIRA
 • Znajomość obsługi systemu Ubuntu od strony użytkownika
 • Doświadczenie sprzedażowe
Oferujemy :
 • Elastyczne warunki zatrudnienia
 • Wyjazdy na konferencje branżowe na całym świecie
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i certyfikacje
 • Dofinansowanie do szkoleń
 • Elastyczny czas pracy
 • Przyjazną atmosferę bez korporacyjnych procesów
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i doświadczenia
 • Możliwości rozwoju w wybranym przez siebie kierunku
 • Pracę w biurze w świetnej lokalizacji w Oliwie
 • Kawa i herbata bez ograniczeń

Embedded Systems Developer

Wymagania:
 • Dobra znajomość C
 • Doświadczenie z oprogramowaniem dla systemów wbudowanych (mikrokontrolery, Embedded Linux)
 • Podstawowa znajomość przynajmniej jednego języka skryptowego (najczęściej używamy BASH oraz Python)
 • Dobra znajomość systemu Linux i systemu kontroli wersji git
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne i umiejętność nauki różnorodnych narzędzi
Mile widziane:
 • Znajomość systemów czasu rzeczywistego (np. Zephyr, FreeRTOS, MbedOS)
 • Doświadczenie w pracy z SBC (np. Raspberry Pi)
 • Umiejętność konfiguracji i kompilacji jądra Linux
 • Znajomość narzędzi do budowania systemów opartych o Linux (OpenEmbedded, Yocto, buildroot, debootstrap)
 • Znajomość Docker oraz narzędzi CI/CD (Jenkins, Travis, Gitlab CI)
 • Zaangażowanie w społeczności Open Source
Codzienne obowiązki:
 • Projektowanie oraz implementacja funkcjonalności dla systemów wbudowanych
 • Dokumentacja i raportowanie postępów w pracy
 • Debugowanie i analiza problemów związanych z działaniem sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego
 • Analiza i poprawa bezpieczeństwa systemów wbudowanych
 • Pomoc w utrzymaniu dystrybucji Linux opartych o Yocto
Oferujemy:
 • Pracę przy projekcie IoT
 • Wyjazdy na konferencje branżowe na całym świecie
 • Realny wpływ na produkt i jego finalny kształt
 • Rozwój zawodowy
 • Możliwość pracy w elastycznych godzinach
 • Elastyczne warunki zatrudnienia
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i certyfikacje
 • Dofinansowanie do szkoleń
 • Pracę nad projektami Open Source – możliwość współpracy ze społecznością i
  budowanie własnego     portfolio w oparciu o kontrybucje
 • Elastyczny czas pracy
 • Przyjazną atmosferę
 • Pracę w małych zespołach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i doświadczenia
 • Możliwości rozwoju w wybranym przez siebie kierunku
 • Pracę w biurze w świetnej lokalizacji w Oliwie
 • Kawa i herbata bez ograniczeń

Embedded C Developer

Wymagania:
 • Dobra znajomość C
 • Doświadczenie (hobbystyczne lub komercyjne) z oprogramowaniem dla systemów wbudowanych (mikrokontrolery, Embedded Linux)
 • Podstawowa znajomość przynajmniej jednego języka skryptowego (najczęściej używamy BASH oraz Python)
 • Dobra znajomość systemu Linux i systemu kontroli wersji git
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne i umiejętność nauki różnorodnych narzędzi
Mile widziane:
 • Znajomość systemów czasu rzeczywistego (np. Zephyr, FreeRTOS, MbedOS)
 • Doświadczenie w pracy z SBC (np. Raspberry Pi)
 • Umiejętność konfiguracji i kompilacji jądra Linux
 • Znajomość narzędzi do budowania systemów opartych o Linux (OpenEmbedded, Yocto, buildroot, debootstrap)
 • Znajomość Docker oraz narzędzi CI/CD (Jenkins, Travis, Gitlab CI)
 • Zaangażowanie w społeczności Open Source
Codzienne obowiązki:
 • Dokumentacja i raportowanie postępów w pracy
 • Debugowanie i analiza problemów związanych z działaniem sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego
 • Projektowanie oraz implementacja funkcjonalności dla systemów wbudowanych
 • Analiza i poprawa bezpieczeństwa systemów wbudowanych
 • Pomoc w utrzymaniu dystrybucji Linux opartych o Yocto
Oferujemy:
 • Pracę przy projekcie IoT
 • Wyjazdy na konferencje branżowe na całym świecie
 • Realny wpływ na produkt i jego finalny kształt
 • Rozwój zawodowy
 • Możliwość pracy w elastycznych godzinach
 • Elastyczne warunki zatrudnienia
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i certyfikacje
 • Dofinansowanie do szkoleń
 • Pracę nad projektami Open Source – możliwość współpracy ze społecznością i
  budowanie własnego     portfolio w oparciu o kontrybucje
 • Elastyczny czas pracy
 • Przyjazną atmosferę
 • Pracę w małych zespołach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i doświadczenia
 • Możliwości rozwoju w wybranym przez siebie kierunku
 • Pracę w biurze w świetnej lokalizacji w Oliwie
 • Kawa i herbata bez ograniczeń

Junior Embedded Systems Developer

Wymagania:
 • Znajomość C
 • Podstawowa znajomość architektury systemów komputerowych
 • Znajomość systemu Linux i systemu kontroli wersji git
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do czytania dokumentacji
Mile widziane:
 • Znajomość innych języków programowania
 • Znajomość GCC/make
 • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem niskopoziomowym
 • Zainteresowanie bezpieczeństwem niskopoziomowym
 • Zaangażowanie w społeczności Open Source
Codzienne obowiązki:
 • Debugowanie i analiza problemów związanych z działaniem sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego
 • Implementacja funkcjonalności dla systemów wbudowanych
 • Analiza i poprawa bezpieczeństwa systemów wbudowanych
 • Pomoc w utrzymaniu dystrybucji Linux dla systemów wbudowanych
 • Dokumentacja i raportowanie postępów w pracy
Oferujemy:
 • Elastyczne warunki zatrudnienia
 • Wyjazdy na konferencje branżowe na całym świecie
 • Podnoszenie     kwalifikacji poprzez szkolenia i certyfikacje
 • Dofinansowanie do szkoleń
 • Pracę nad projektami Open Source – możliwość współpracy ze społecznością i budowanie własnego     portfolio w oparciu o kontrybucje
 • Elastyczny czas pracy
 • Przyjazną atmosferę bez korporacyjnych procesów
 • Pracę     w małych zespołach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i doświadczenia
 • Możliwości rozwoju w wybranym przez siebie kierunku
 • Pracę w biurze w świetnej lokalizacji w Oliwie
 • Kawa i herbata bez ograniczeń

Junior Embedded C Developer

Wymagania:
 • Znajomość C
 • Znajomość systemu Linux i systemu kontroli wersji git
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do czytania dokumentacji
Mile widziane:
 • Znajomość GCC/make
 • Znajomość architektury x86 (IA-32/x64)
 • Znajomość assemblera x86
 • Doświadczenie w inżynierii odwrotnej (reverse engineering)
 • Zainteresowanie bezpieczeństwem niskopoziomowym
 • Wiedza na temat technologii jak coreboot, UEFI/EDK II, ACPI, Secure Boot
 • Zaangażowanie w społeczności open-source
Codzienne obowiązki:
 • Dokumentacja i raportowanie postępów w pracy
 • Debugowanie i analiza kodu niskopoziomowego (firmware) oraz problemów związanych z działaniem sprzętu
 • Analiza i poprawa bezpieczeństwa oprogramowania niskopoziomowego systemów wbudowanych
 • Implementacja funkcjonalności dla systemów wbudowanych
Oferujemy:
 • Elastyczne warunki zatrudnienia
 • Wyjazdy na konferencje branżowe na całym świecie
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i certyfikacje
 • Dofinansowanie do szkoleń
 • Pracę nad projektami Open Source – możliwość współpracy ze społecznością i
  budowanie własnego portfolio w oparciu o kontrybucje
 • Elastyczny czas pracy
 • Przyjazną atmosferę bez korporacyjnych procesów
 • Pracę w małych zespołach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i doświadczenia
 • Możliwości rozwoju w wybranym przez siebie kierunku
 • Pracę w biurze w świetnej lokalizacji w Oliwie
 • Kawa i herbata bez ograniczeń

Apply now!Contact Us

Feel free to ask if you have any questions.