Automatyczna walidacja

Automatyczna walidacja

Podstawą walidacji jest weryfikacja, że urządzenie lub system działają zgodnie z opisanymi oczekiwaniami. Dla każdego środowiska podlegającego ewolucji, zmieniającego się i poszerzającego koniecznym jest, aby przy każdej iteracji zachodzących zmian sprawdzać wszystkie funkcjonalności wprowadzone od samego początku istnienia, aby nie dopuścić do sytuacji, w której jakaś przyszła zmiana wpływa w sposób niezamierzony na istniejącą wcześniej funkcjonalność. W związku z tym, że systemy podlegające walidacji są wielokrotnie bardzo skomplikowane weryfikację ich działania prowadzi się w sposób automatyczny, aby ograniczyć potrzebny czas i wykluczyć możliwość błędu człowieka.

Posiadamy stworzoną przez nas infrastrukturę sprzętowo – programistyczną (opartą na RobotFramework) zdolną do walidacji większości najpopularniejszych płytek i ich możliwości. Jeżeli zakładasz ciągłą współpracę w rozwoju projektu zalecamy stosowanie przy każdej iteracji zmian naszych testów regresji.

Testy regresji są niezbędne
za każdym razem, gdy:

 • zmienił się schemat sprzętu
 • zmienione zostało oprogramowanie wbudowane
 • dodane zostały nowe funkcjonalności
 • zaszła zmiana we frameworku oprogramowania (np. coreboota)
 • zaszła zmiana w specyfikacji, na której polega firmware (UEFI, ACPI, SMBIOS itp.)

Kluczowe elementy

 • W pełni automatyczna, szybka i dokładna
 • Rygorystyczna analiza dependencji
 • Pełna (ponad 100 testów) lub częściowa (na życzenie)
 • Infrastruktura RobotFramework.org
 • Szczegółowe pliki HTML z logami
 • Wyniki przedstawiane w postaci tabeli
 • Wsparcie w adresacji bugów
 • Porównywanie wydajności wersji*
 • Opcjonalna integracja CI
 • Korzystna cena

*możliwe jedynie dla regresji cyklicznej

Opcje usługi

W wypadku testów regresji dostępne są dwa warianty:

Pełna regresja

Częściowa regresja

ze względu na powtarzalność wyróżniamy:

Regresję cykliczną

Regresję jednorazową

Dostępne technologie

 • Walidacja procesu instalacji
  • Systemów opartych na Linuxie (Debian, Ubuntu, Voyage)
  • Systemów opartych na BSD (pfSense, OPNsense)
 • Walidacja wydajności
 • Walidacja oprogramowania wbudowanego (coreboot, UEFI/edk2, U-Boot, Zephyr, mbedOS, BIOS, bare metal)
 • Walidacja hypervisorów (Bareflank, Xen, Intel ACRN)
 • Walidacja Preboot Execution Environment (PXE) przez sieć
 • Testowanie kompatybilności (pamięci, modemy, moduły bezpieczeństwa)

Zarządzanie incydentami i defektami

Wszystkie usterki i defekty są dokładnie opisywane i linkowane do wybranego
przez klienta serwisu. Aktualnie używamy:

 • GitLab
 • GitHub
 • Atlassian/JIRA Software

Jednakże pozostajemy otwarci na wszelkie inne narzędzia.

WAŻNE: Jeżeli zaszłaby potrzeba, aby skorzystać z naszej pomocy w eliminacji defektów – szczególnie w zakresie firmware’u – pozostajemy do usług.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.